Oxunması zəruri olan kitablar haqqında

Çap

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

Oxunması zəruri olan kitablar haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Gənc nəsildə vətənpərvərliyin, tarixə, milli kökə bağlılığın və dünyagörüşün formalaşdırılmasına xidmət edən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsinə uyğun olaraq təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin kitabxanalarında müvafiq kitab guşələri yaradılsın.

3. Ali Məclisin Aparatı oxunması zəruri olan kitabların siyahısının zənginləşdirilməsi işini diqqətdə saxlasın.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                           VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 28 avqust 2017-ci il

№ 164-05/S

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust

tarixli 164-05/S nömrəli Sərəncamı ilə

təsdiq edilmişdir

 

Oxunması zəruri olan kitabların

S İ Y A H I S I

1.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Yeni 2001-ci il, Yeni əsr və Üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti

2.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı

3.

“Atalar sözü” (Azərbaycan xalq ədəbiyyatı)

4.

Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi”. Poema

5.

“Nizaminin hikmət və nəsihətləri”

6.

Nəsirəddin Tusi. “Əxlaqi-Nasiri”

7.

Məhəmməd Tağı Sidqi. “Məktəb hekayələri”

8.

Hüseyn Cavid. “Azər”. Poema

9.

Cəlil Məmmədquluzadə. “Hekayələr”

10.

Məmməd Səid Ordubadi. “Qılınc və qələm”. Roman

11.

Qurban Səid. “Əli və Nino”. Roman

12.

Məmmədhüseyn Şəhriyar. “Heydərbabaya salam”. Poema

13.

“Təmsillər” (uşaq ədəbiyyatı)

14

ABŞ-ın 16-cı prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə məktubu

15.

Faruk Sumer. “Oğuzlar”

16.

Rəşidəddin Fəzlullah. “Oğuznamə”

17.

Yusif Balasaqunlu. “Qutatqu bilik”

18.

Teodor Drayzer. “Dahi”. Roman

19.

Cek London. “Həyat eşqi”. Hekayə

20.

Ernest Heminquey. “Qoca və dəniz”. Povest

21.

Nikolo Makiavelli. “Hökmdar”

22.

Gi de Mopassan. “Gombul”

23.

Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”

24.

Nikolay Ostrovski. “Polad necə bərkidi”. Bioqrafik roman

25.

Moris Meterlink. “Arıların həyatı” və “Göy Quş” əsərləri.

26.

“Mister Hemferin xatirələri”.  (İngilis casusunun etirafları)

27.

Seyid Əzim Şirvani. “Seçilmiş əsərləri”. (Təmsillər)

28.

“İslamda müdrik kəlamlar”

29.

Sədi Şirazi. “Gülüstan”

30.

Eynəli bəy Sultanov. “Məqalələr”

 

 

 

 

1.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Yeni 2001-ci il, Yeni əsr və Üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti

2.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı

3.

“Atalar sözü” (Azərbaycan xalq ədəbiyyatı)

4.

Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi”. Poema

5.

“Nizaminin hikmət və nəsihətləri”

6.

Nəsirəddin Tusi. “Əxlaqi-Nasiri”

7.

Məhəmməd Tağı Sidqi. “Məktəb hekayələri”

8.

Hüseyn Cavid. “Azər”. Poema

9.

Cəlil Məmmədquluzadə. “Hekayələr”

10.

Məmməd Səid Ordubadi. “Qılınc və qələm”. Roman

11.

Qurban Səid. “Əli və Nino”. Roman

12.

Məmmədhüseyn Şəhriyar. “Heydərbabaya salam”. Poema

13.

“Təmsillər” (uşaq ədəbiyyatı)

14.

ABŞ-ın 16-cı prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə məktubu

15.

Faruk Sumer. “Oğuzlar”

16.

Rəşidəddin Fəzlullah. “Oğuznamə”

17.

Yusif Balasaqunlu. “Qutatqu bilik”

18.

Teodor Drayzer. “Dahi”. Roman

19.

Cek London. “Həyat eşqi”. Hekayə

20.

Ernest Heminquey. “Qoca və dəniz”. Povest

21.

Nikolo Makiavelli. “Hökmdar”

22.

Gi de Mopassan. “Gombul”

23.

Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”

24.

Nikolay Ostrovski. “Polad necə bərkidi”. Bioqrafik roman

25.

Moris Meterlink. “Arıların həyatı” və “Göy Quş” əsərləri.

26.

“Mister Hemferin xatirələri”. (İngilis casusunun etirafları)

27.

Seyid Əzim Şirvani. “Seçilmiş əsərləri”. (Təmsillər)

28.

“İslamda müdrik kəlamlar”

29.

Sədi Şirazi. “Gülüstan”

30.

Eynəli bəy Sultanov. “Məqalələr”