“Akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Çap

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə

əlaqədar Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2017-ci il 14 iyul tarixli­ Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

“Akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                           VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 27  iyul 2017-ci il

№ 154-05/S

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2017-ci il 27 iyul

tarixli 154-05/S nömrəli Sərəncamı

ilə təsdiq edilmişdir

 

Akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar

T Ə D B İ R L Ə R   P L A N I

Tədbirin adı

İcraya məsul təşkilat

İcra müddəti

1.

“Həsən Abdullayev-100” möv­zu­­sunda elmi konfransın keçirilməsi

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Naxçıvan” Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

2018-ci il

2.

AMEA-nın Naxçıvan bölməsində ümumtəhsil məktəbləri üçün “Həsən Abdullayev: görkəmli fizik” mövzusunda interaktiv dərsin keçirilməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi

2018-ci il

3.

Həsən Abdullayevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş tematik materialların hazır­lanması, keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması

Naxçıvan Muxtar Respublika­sının kütləvi informasiya vasitələri

il ərzində