Sərəncamlar

Başlıqa görə sırala 

Göstər 
# Məqalənin adı
101 Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının yaradılması haqqında
102 Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin 120 illik yubleyinin keçirilməsi haqqında
103 Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında
104 Kənkərli rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yaradılması haqqında
105 Görkəmli ictmai xadim, publisist və maarifçi Məhəmmədağa Şahtaxtlının anadan olmasının 160 illiyinin qeyd olunması və xatirəsinin əbədiləşdirlməsi haqqında
106 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və Mədəniyyət abidələrinin qorunmas və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında
107 Görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin 150 illik yubileyinin keçirilməsi və xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında
108 Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin Tədqiq edilməsi haqqında
109 Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında
110 Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixi abidələrin bərpası fondunun yaradılması haqqında
111 Naxçıvan şəhərində “Dədə Qorqud meydanı”nın salınması haqqında
112 Heydər Əliyev muzeyinin yaradılması haqqında
113 Naxçıvanda ilk məktəbin yaranmasının 160 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında
114 “Naxçıvan” adlı ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi və publisistik jurnalın nəşr edilməsi və muxtar respublikada yaradıcı təşkilatların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında
115 “Əshabi-kəhf” ziyarətgahının bərpası və qorunması tədbirləri haqqında
116 “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” mövzusunda simpoziumun keçirilməsi haqqında

Səhifə 6 > 6-dən