“İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ

Q A N U N U

“İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında”

Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununda

dəyişiklik edilməsi barədə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I hissəsinin 2-ci bəndini rəhbər tutaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

“İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

  1. 1-ci maddədə hər iki halda “3 200 000,0” rəqəmləri “4 743 721,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
  2. 2-ci maddə üzrə:

2.1.        2.1-ci maddədə “3 199 000,0” rəqəmləri “3 559 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.2.        2.1.1-ci maddədə “1 185 000,0” rəqəmləri “1 365 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.3.        2.1.2-ci maddədə “1 185 000,0” rəqəmləri “1 365 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.4.        2.2-ci maddədə “1 000,0” rəqəmləri “493 273,3” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.5.        aşağıdakı məzmunda 2.3-cü maddə əlavə edilsin:

2.3.

2022-ci ilin sonuna işsizlikdən sığorta fondunun istifadə olunmamış vəsaiti

691 447,7

3.  3-cü maddə üzrə:

3.1. 3.2-ci maddədə “290 000,0” rəqəmləri “490 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 3.4-cü maddədə “90 000,0” rəqəmləri “460 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

3.3. 3.6-cı maddədə “60 000,0” rəqəmləri “160 000,0 ” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

3.4. 3.7-ci maddə ləğv edilsin;

3.5.  3.8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

3.8.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin aparatının və onun yerli orqanlarının, habelə tabeliyindəki digər qurumların saxlanılması xərcləri

1 993 721,0

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisi sədrinin birinci müavini                          AZƏR ZEYNALOV

Naxçıvan şəhəri, 01avqust 2023-cü il

№ 25-VI QN