“Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə:

Babayeva Şərafət Akif qızına

Cəfərova Tərifə Abdulla qızına

Əhmədova Zəhra Yusif qızına

Əliyeva Mənsumə Hacı qızına

Əliyeva Samirə Vaqif qızına

Hacıyeva Hicran Firudin qızına

Həsənova Turan Vaqif qızına

İsgəndərova Xanım İboş qızına

Mehdiyeva Məhəbbəd Sultan qızına

Məmmədov Mayis Əli oğluna

Məmmədova Südabə Nəriman qızına

Novruzova Kəmalə Məsmalı qızına  – “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                  VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 14 sentyabr 2018-ci il