“Bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar

Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

“Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 25 noyabr tarixli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

“Bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                          VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 02 dekabr 2015-ci il

№ 2-05/S

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2015-ci il 02 dekabr

tarixli 2-05/S nömrəli Sərəncamı ilə

təsdiq edilmişdir

 

Bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar

T Ə D B İ R L Ə R   P L A N I

Tədbirin adı

İcraya məsul təşkilat

İcra müddəti

1.

Qəmbər Hüseyn­linin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi və bəstəkarın əsərlərindən ibarət konsertin təşkili

Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi, Bəstəkarlar Təşkilatı

Oktyabr,

2016-cı il

2.

“Azərbaycan musiqi mədəniyyə­tinin zənginləş­məsində Qəmbər Hüseynlinin rolu” möv­zusunda konfransın keçirilməsi

AMEA-nın Naxçı­van Bölməsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nax­çıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Bəstəkarlar Təşkilatı

Aprel,

2016-cı il

3.

Muxtar respublikanın musiqi məktəblərində bir dərs saatının  bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin yaradı­cılığına həsr olunması

Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Musiqi Kolleci

2016-cı il

4.

Bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş tematik verilişlərin və qəzet materiallarının hazırlan­ması, keçirilən tədbirlərin işıqlan­dırılması

Naxçıvan Muxtar Respubli­ka­­sının kütləvi infor­masiya vasitələri

Mütəmadi