Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik

yubileyinin keçirilməsi haqqında

 

2015-ci ilin aprel ayında Naxçıvan Musiqi Kollecinin yaranmasının 40 illiyi tamam olur.

Naxçıvan Musiqi Kolleci 1974-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 50 illik yubileyi tədbirində iştirak etmək üçün Naxçıvana gələn  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin tapşırığı və təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. 1975-ci ildən Naxçıvan Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, 1992-ci ildən Naxçıvan Musiqi Texnikumu, 2005-ci ildən isə Naxçıvan Musiqi Kolleci kimi fəaliyyət göstərən bu təhsil ocağı böyük inkişaf yolu keçmişdir. 1975-1976-cı tədris ilində 4 ixtisas üzrə fəaliyyətə başlayan kollecdə hazırda 11 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır.

Ötən 40 il ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin 2500-dən çox məzunu olmuşdur. Məktəbin məzunları ölkəmizin mədəniyyət müəssisələrində, uşaq musiqi məktəblərində çalışaraq mədəniyyətin və incəsənətin inkişafında xidmətlər göstərirlər.

Ali musiqi məktəbləri üçün fundamental baza rolunu oynayan Naxçıvan Musiqi Kollecinin muxtar respublikada mədəniyyətin inkişafında və orta ixtisaslı musiqiçi kadrların hazırlanmasında rolu böyükdür. Bu təhsil ocağının yalnız musiqiçi kadrlar deyil, həm də hərtərəfli inkişaf etmiş gənc nəslin yetişdirilməsində də xidmətləri vardır.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin muxtar respublikanın mədəni həyatında rolunu nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik yubileyi geniş qeyd edilsin.

2

2. “Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                           VASİF TALIBOV

 

 

Naxçıvan şəhəri, 29 mart 2015-ci il

№ 287-04/S

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 29 mart 2015-ci il

tarixli 287-04/S nömrəli Sərəncamı

ilə təsdiq edilmişdir

 

Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik

yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar

T Ə D B İ R L Ə R     P L A N I

Tədbirin adı

İcra müddəti

İcraya məsul təşkilatlar

1.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin yaradılmasının 40 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbirinin keçirilməsi

2015-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublika­sının Ali Məclisi

2.

“Naxçıvan Musiqi Kolleci          40 ildə” mövzusunda konfransın keçirilməsi

Aprel

2015-ci il

Təhsil Nazirliyi, Mədəniy­yət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Bəstə-karlar Təşkilatı, Naxçıvan Musiqi Kolleci

3.

Kollecin musiqi kollektivlərinin konsertinin təşkili

2015-ci il

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bəstəkarlar Təşkilatı, Naxçıvan Musiqi Kolleci

4.

Kollecin 40 illik fəaliyyətini əks etdirən guşənin yaradılması

2015-ci il

Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Musiqi Kolleci

5.

“Naxçıvan Musiqi Kolleci –  1975-2015-ci illərdə” kitab-albomunun hazırlanması

2015-ci il

Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Arxiv İdarəsi, Naxçıvan Musiqi Kolleci

6.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin        40 illiyinə həsr olunmuş filmin hazırlanması

2015-ci il

Təhsil Nazirliyi, Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi

7.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin yaradılmasının 40 illiyi münasibətilə tematik verilişlərin və qəzet materiallarının hazırlanması, keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması

2015-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublika­sının kütləvi informasiya vasitələri