“Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyinin Naxçıvan

Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar

Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin “Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2015-ci il 11 fevral tarixli­ ­­Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

“Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                           VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 18 fevral 2015-ci il

№ 277-04/S

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2015-ci il 18 fevral

tarixli 277-04/S nömrəli Sərəncamı

ilə təsdiq edilmişdir

 

Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında

keçirilməsi ilə əlaqədar

T Ə D B İ R L Ə R   P L A N I

Tədbirin adı

İcraya məsul təşkilat

İcra müddəti

5.

Görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi və onun əsərlərindən ibarət konsertin təşkili

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi, Bəstəkarlar Təşkilatı

2015-ci il

6.

“Azərbaycan bəstəkarlığının inkişafında Vasif Adıgözəlovun rolu” mövzusunda konfransın keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Bəstəkarlar Təşkilatı

2015-ci il

7.

Vasif Adıgözəlovun bəstəkar, pedaqoq və fəal ictimai xadim kimi çoxcəhətli fəaliyyətinə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Bəstəkarlar Təşkilatı, Naxçıvan Musiqi Kolleci

2015-ci il

8.

Muxtar respublikanın musiqi məktəblərində bir dərs saatının  Vasif Adıgözəlovun yaradıcılığına həsr olunması

Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Musiqi Kolleci

il ərzində

9.

Vasif Adıgözəlovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş tematik verilişlərin və qəzet materiallarının hazırlanması, keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması

Naxçıvan Muxtar Respublika­sının kütləvi informasiya vasitələri

il ərzində