“Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar

Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2014-cü il 12 fevral tarixli 265 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

“Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                           VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri,   07 mart 2014-cü il

№ 197-04/S

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2014-cü il 07 mart

tarixli 197-04/S nömrəli Sərəncamı

ilə təsdiq edilmişdir

 

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar

T Ə D B İ R L Ə R   P L A N I

Tədbirin adı

İcra müddəti

İcraya məsul təşkilatlar

1.

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi konfransın keçirilməsi

İyun, 2014-cü il

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Muxtar Respub­likasının Mədəniy-yət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Yazıçılar Birliyi

2.

Muxtar respublikanın mədəniy­yət müəssisələrində Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgilərin yaradılması, oxucu konfrans­larının keçirilməsi

İl ərzində

Naxçıvan Muxtar Respub-likasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

3.

Ali, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərində bir dərs saatının   Abbasqulu Ağa Bakıxanovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmması

İyun, 2014-cü il

Naxçıvan Muxtar Respub­likasının Təhsil Nazirliyi, ali və orta ixtisas məktəbləri

4.

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun həyatına və yaradıcılığına həsr olunmuş tematik verilişlərin və qəzet materiallarının hazırlanması, ke­çirilən tədbirlərin işıqlandırılması

2014-cü il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri