Sərəncamlar

Başlıqa görə sırala 

Göstər 
# Məqalənin adı
91 “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyinin yaradılması haqqında
92 “Cəlil Məmmədquluzadənin140 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
93 “Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında
94 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Tərbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
95 Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılğı günlərinin keçirilməsi haqqında
96 Babək rayonunun təşkil olunmasının 30 illiyi haqqında
97 Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqı Şurasının 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
98 Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi haqqında
99 Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi haqqında
100 Hüseyn Cavidin 125 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi haqqında
101 Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının yaradılması haqqında
102 Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin 120 illik yubleyinin keçirilməsi haqqında
103 Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında
104 Kənkərli rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yaradılması haqqında
105 Görkəmli ictmai xadim, publisist və maarifçi Məhəmmədağa Şahtaxtlının anadan olmasının 160 illiyinin qeyd olunması və xatirəsinin əbədiləşdirlməsi haqqında
106 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və Mədəniyyət abidələrinin qorunmas və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında
107 Görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin 150 illik yubileyinin keçirilməsi və xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında
108 Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin Tədqiq edilməsi haqqında
109 Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında
110 Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixi abidələrin bərpası fondunun yaradılması haqqında

Səhifə 5 > 6-dən