Sərəncamlar

Başlıqa görə sırala 

Göstər 
# Məqalənin adı
81 “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyinin yaradılması haqqında
82 “Cəlil Məmmədquluzadənin140 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
83 “Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında
84 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Tərbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
85 Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılğı günlərinin keçirilməsi haqqında
86 Babək rayonunun təşkil olunmasının 30 illiyi haqqında
87 Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqı Şurasının 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
88 Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi haqqında
89 Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi haqqında
90 Hüseyn Cavidin 125 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi haqqında
91 Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının yaradılması haqqında
92 Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin 120 illik yubleyinin keçirilməsi haqqında
93 Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında
94 Kənkərli rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yaradılması haqqında
95 Görkəmli ictmai xadim, publisist və maarifçi Məhəmmədağa Şahtaxtlının anadan olmasının 160 illiyinin qeyd olunması və xatirəsinin əbədiləşdirlməsi haqqında
96 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və Mədəniyyət abidələrinin qorunmas və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında
97 Görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin 150 illik yubileyinin keçirilməsi və xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında
98 Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin Tədqiq edilməsi haqqında
99 Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında
100 Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixi abidələrin bərpası fondunun yaradılması haqqında

Səhifə 5 > 6-dən